A-broker Företagsmäklare är specialister på att sälja ägarledda företag.